Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 53 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 275/BC-UBND 18/09/2017 Tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
2 161/KH-UBND 15/09/2017 Tổ chức các hoạt động đón tết Trung thu.
3 159/KH-UBND 14/09/2017 Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" trên địa bàn huyện năm 2017.
4 158/KH-UBND 13/09/2017 Triển khai thực hiện Đề án "nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân gắn với nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quản quản lý Nhà nước, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phong.
5 156/KH-UBND 06/09/2017 Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.
6 154/KH-UBND 31/08/2017 Triển khai công tác đảm bảo an ninh vùng biển.
7 151/KH-UBND 30/08/2017 Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí tự tạo và Pháo.
8 251/BC-UBND 22/08/2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.
9 225/BC-UBND 25/07/2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
10 35/QĐ-XPHC 11/07/2017 Xử phạt vi phạm hành chính.
hiển thị từ 1 - 10 trong 53 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech