VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tuy Phong.
 • (Xem chi tiết: QD.1202.2015) 

 • Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quy chế làm việc trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.
 • (Xem chi tiết: CT.04.2015) 

 • Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • (Xem chi tiết: KH.129.2014) 

 • Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo giai đọan 2013-2016".
 • (Xem chi tiết: KH.125.2014) 

 • Thông báo về việc tìm kiếm cứu nạn các lao động trên tàu cá BTh-96984-TS bị chìm đến nay chưa thấy.
 • (Xem chi tiết: TB.209.2014) 

 • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo phát động sâu rộng phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ.
 • (Xem chi tiết: KH.105.2014) 

 • Thông báo về việc công khai quy hoạch các điểm mỏ không đấu giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Tuy Phong.
 • (Xem chi tiết: TB.204.2014) 

 • Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tuy Phong năm 2014.
 • (Xem chi tiết: KH.104.2014) 

 • Kế hoạch thực hiện Đề án "Đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại huyện Tuy Phong.
 • (Xem chi tiết: KH.103.2014) 

 • Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành 02 năm (2012-2013).
 • (Xem chi tiết: KH.54.2013) 


  <<  <  1  2  3  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0102932
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech