VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • CÔNG VĂN: V/v thực hiện việc rà soát tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ đã hy sinh vì Độc lập tự do của Tổ quốc
 • CÔNG VĂN 571/UBND-VX  

 • CÔNG VĂN V/v kiểm tra xử lý các hành vi dùng chất nổ, chất độc hại đánh bắt hải sản
 • CÔNG VĂN 570/UBND-NC 

 • BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I, năm 2017
 • BC.72.2017 

 • THÔNG BÁO Công khai danh sách kết quả sơ tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển năm 2017 trên địa bàn huyện
 • TB.76.2017 

 • THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả giải quyết các tồn đọng tại Khu du lịch Bình Thạnh vào ngày 09 tháng 3 năm 2017
 • TB.74.2017 

 • BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I/2017; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017
 • BC.73/BC-UBND 

 • THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 13 tháng 3 năm 2017
 • TB.71/TB-UBND 

 • CHỈ THỊ Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017
 • xem 03/CT-UBND 

 • CÔNG VĂN V/v tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non
 • Xem 295/UBND-VX 

 • CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và ổn định phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn huyện
 • Xem 287/UBND-KT 


  <<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0468551
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech