VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện.
 • KH.137.2017 

 • Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện Tuy Phong đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 • KH.134.2017 

 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2017).
 • KH.133.2017 

 • Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018.
 • KH.131.2017 

 • Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn huyện Tuy Phong.
 • KH.127.2017 

 • Thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017).
 • TB.371.2017 

 • Thông báo triệu tập học viên lớp đào tạo liên thông phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành.
 • TB.338.2017 

 • Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2017.
 • CV.1697.2017 

 • V/v báo cáo việc chọn địa điểm dự kiến xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện
 • CV.716.2017 

 • BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
 • BC.96.2017 


  <<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0713365
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech