VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức Lễ Giỗ tổ các vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương – Phan Rí Cửa (10/3 ÂL)
 • TB.102.2017 

 • KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017 huyện Tuy Phong
 • KH.77.2017 

 • KẾ HOẠCH Dự toán kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2017
 • KH.74.2017 

 • CÔNG VĂN V/v tham mưu góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên 47 tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết
 • CV.722.2017 

 • CÔNG VĂN V/v tham mưu góp ý Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08- NQ/TW và Nghị quyết 09 – NQ/TU
 • CV.721.2017 

 • CÔNG VĂN V/v đề xuất và gửi thông tin, hình ảnh về các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận
 • CV.720.2017 

 • CÔNG VĂN V/v góp ý Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 • CV.719.2017 

 • BÁO CÁO Kết quả phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
 • BC.95.2017 

 • BÁO CÁO Tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 • BC.94 

 • CÔNG VĂN V/v thông tin thủ tục, hồ sơ, thời gian và chi phí đóng góp cai nghiện ma túy tự nghiện
 • CV.710.2017 


  <<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0713357
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech