VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • CÔNG VĂN V/v kiểm tra việc cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • CV.706.2017 

 • CÔNG VĂN V/v tham mưu tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017
 • CV.705.2017 

 • CÔNG VĂN V/v tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án 1002 về “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2017
 • CV.692.2017 

 • CÔNG VĂN V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 • CV.691.2017 

 • CÔNG VĂN V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển chế biến gỗ và lâm sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 • CV.689.2017 

 • CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2017
 • CTr.76.2017 

 • THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức Lễ Giỗ tổ các vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương – Phan Rí Cửa (10/3 ÂL)
 • TB.102.2017 

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban điều hành Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em” do tổ chức Terre Des Homes- Đức tài trợ
 • QĐ.1138.2017 

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh Quân sự huyện
 • QĐ.1095.2017 

 • CÔNG VĂN V/v tham mưu văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
 • 685.2017 


  <<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0709711
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech