This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 • Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
 • BC.275.2017 

 • Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 năm 2017 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.
 • BC.251.2017 

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.
 • BC.225.2017 

 • Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng người khuyết tật trên địa bàn huyện Tuy Phong.
 • KH.148.2017 

 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuy Phong giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 • KH.147.2017 

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017.
 • KH.146.2017 

 • Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.
 • KH.143.2017 

 • Kế hoạch tổ chức Tọa đàm "Nâng cao chất lượng Du lịch Bình Thạnh".
 • KH.142.2017 

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tiếng hát Bolero" huyện Tuy Phong năm 2017.
 • KH.141.2017 

 • Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể năm 2017.
 • KH.139.2017 


  <<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lịch công tác

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Số lượt truy cập

  0684800
   
   
   
   
   
   
   
  Trang chủ - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Thiết kế và phát triển bởi Unitech