Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Tuy Phong, giai đoạn 2019 - 2025

Thông báo

Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Tuy Phong, giai đoạn 2019 - 2025

Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Tuy Phong, giai đoạn 2019 - 2025


KH.164.2019        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2405265
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech