Danh sách được xét trúng tuyển hợp đồng lao động (giáo viên) tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2017-2018 (đợt 3)

Thông báo

Danh sách được xét trúng tuyển hợp đồng lao động (giáo viên) tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2017-2018 (đợt 3)

Danh sách được xét trúng tuyển hợp đồng lao động (giáo viên) tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2017-2018 (đợt 3)


TB.77.2018   kem TB.77.2018     

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1864856
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech