Tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, và xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Thông báo

Tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, và xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, và xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học  2019 - 2020.


Kem CV 378         

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2328948
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech