Ban hành Quy định về quy trình xử lý chi tiết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vị giải quyết của cấp huyện để cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử một cửa liên thông

Thông báo

Ban hành Quy định về quy trình xử lý chi tiết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vị giải quyết của cấp huyện để cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử một cửa liên thông

Ban hành Quy định về quy trình xử lý chi tiết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vị giải quyết của cấp huyện để cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử một cửa liên thông

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2119341
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech