về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Tuy Phong

Thông báo

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Tuy Phong

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Tuy Phong


QD.157.2019        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2297160
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech