KỂ TỪ NGÀY 15/9/2017 CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHONG ĐƯỢC QUYỀN LỰA CHỌN NƠI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Thông báo

KỂ TỪ NGÀY 15/9/2017 CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHONG ĐƯỢC QUYỀN LỰA CHỌN NƠI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Ngày 31 tháng 8 năm 2017,  UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc cho phép tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Bắc được quyền lựa chọn công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tuy Phong được quyền lựa chọn công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định./.


                                                                                                                                               Phòng Tư pháp


        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2024711
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech