Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên Mầm non và Tieur học tại các dơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thông báo

Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên Mầm non và Tieur học tại các dơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 2)

Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên Mầm non và Tieur học tại các dơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 2)


TB.1252.2018        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2297154
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech