Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)

Thông báo

Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)

Nhu cầu hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên tại các  đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)


TB.209.2019        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2368375
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech