THÔNG BÁO Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuy Phong

Thông báo

THÔNG BÁO Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuy Phong

THÔNG BÁO Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020 của huyện Tuy Phong 


TB.544.2019        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2405273
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech