Danh sách giáo viên được xét ký hợp đồng lao động tại các đon vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thông báo

Danh sách giáo viên được xét ký hợp đồng lao động tại các đon vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 1)

Danh sách giáo viên được xét ký hợp đồng lao động tại các đon vị trường học thuộc huyện, năm học 2018-2019 (đợt 1)


TB.1253.2018        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2220217
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech