Danh sách giáo viên, nhân viên được xét ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)

Thông báo

Danh sách giáo viên, nhân viên được xét ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)

Danh sách giáo viên, nhân viên được xét ký hợp đồng lao động  tại các đơn vị trường học thuộc huyện, năm học 2019-2020 (đợt 1)

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2405268
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech