Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông báo

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng  Bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố  nhiệm kỳ 2019 - 2024


TB.532.2019        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2405267
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech