Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII tỉnh Bình Thuận năm 2018 -2019.

Thông báo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII tỉnh Bình Thuận năm 2018 -2019.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII tỉnh Bình Thuận năm 2018 -2019.


Kem CV 383         

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2368396
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech