VĂN BẢN PHÁP QUY

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
01/QĐ-UBND
15/06/2017

Bãi bỏ việc Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  QĐ.01.2017  
02/QĐ-UBND
31/07/2017

Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong.

Tệp đính kèm:  02/QĐ-UBND  
07/NQ-HĐND
06/09/2017

Về việc thông qua nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến năm 2035 thuộc dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

Tệp đính kèm:  07/NQ-HĐND  
06/NQ-HĐND
24/07/2017

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Tệp đính kèm:  NQ.06.2017  
05/NQ-HĐND
24/07/2017

Nghị quyết về việc thông quá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040.

Tệp đính kèm:  NQ.05.2017  
04/NQ-HĐND
24/07/2017

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2016.

Tệp đính kèm:  NQ.04.2017  
03/NQ-HĐND
24/07/2017

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tệp đính kèm:  NQ.03.2017  
02/NQ-HĐND
24/07/2017

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách huyện.

Tệp đính kèm:  NQ.02.2017  
01/NQ_HĐND
02/02/2017

Nghị Quyết về chương trình hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân huyện năm 2017

Tệp đính kèm:  Nghị quyết: 01/NQ-HĐND  
24 /NQ-HĐND
22/12/2016

NGHỊ QUYẾT về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2016 - 2020

Tệp đính kèm:  24 /NQ-HĐND  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1820890
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech