VĂN BẢN PHÁP QUY

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
01/NQ-HĐND
26/02/2018

Về chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2018

Tệp đính kèm:  01/NQ-HĐND  
15/NQ-HĐND
19/12/2017

Về kết quả giám sát tình hình tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tệp đính kèm:  15/NQ-HĐND  
14/NQ-HĐND
19/12/2017

Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn an toàn các xã

Tệp đính kèm:  14/NQ-HĐND  
13/NQ-HĐND
19/12/2017

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Tệp đính kèm:  13/NQ-HĐND  
12/NQ-HĐND
19/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

Tệp đính kèm:  12/NQ-HĐND  
11/NQ-HĐND
19/12/2017

Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công các danh mục công trình năm 2018

Tệp đính kèm:  11/NQ-HĐND  
10/NQ-HĐND
19/12/2017

Về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

Tệp đính kèm:  10/NQ-HĐND  
09/NQ-HĐND
19/12/2017

Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2018

Tệp đính kèm:  09/NQ-HĐND  
08/NQ-HĐND
19/12/2017

Về xác định tye lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2018

Tệp đính kèm:  08/NQ-HĐND  
01/QĐ-UBND
15/06/2017

Bãi bỏ việc Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  QĐ.01.2017  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1973781
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech