VĂN BẢN PHÁP QUY

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
09/NQ-HĐND
26/08/2019

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tệp đính kèm:  09/NQ-HĐND  
08/NQ-HĐND
26/08/2019

Thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã Hòa phú và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  08/NQ-HĐND  
07/NQ-HĐND
19/07/2019

về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII

Tệp đính kèm:  07/NQ-HĐND  
04/NQ-HĐND
19/07/2019

Về việc thành lập Đoàn khảo sát, giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo bền vững huyện Tuy Phong giai đoạn 2016 - 2020

Tệp đính kèm:  04/NQ-HĐND  
02/NQ-HĐND
19/07/2019

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2018

Tệp đính kèm:  02/NQ-HĐND  
03/NQ-HĐND
19/07/2019

Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện

Tệp đính kèm:  03/NQ-HĐND  
05/NQ-HĐND
19/07/2019

Về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân huyện Tuy Phong giai đoạn 2016 - 2020

Tệp đính kèm:  05/NQ-HĐND  
06/NQ-HĐND
19/07/2019

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa VIII

Tệp đính kèm:  06/NQ-HĐND  
01/NQ-UBND
19/07/2019

về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019

Tệp đính kèm:   01/NQ-UBND  
614/QĐ-UBND
01/03/2019

Về việc cho thuê đất để đầu tư cơ sở sản xuất tôm giống của bà Lê Thị Liễu tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  Kèm Quyết định: 614/QĐ-UBND  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2392466
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech