VĂN BẢN PHÁP QUY

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
01/2018/QĐ-UBND
06/09/2018

ban hàn kèm theo Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  01/2018/QĐ-UBND  
07/NQ-HĐND
26/07/2018

Về việc phê chuẩn quyết tóan ngân sách huyện Tuy Phong năm 2017

Tệp đính kèm:  07/NQ-HĐND  
06/NQ-HĐND
27/07/2018

Về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 5 xã: Hòa Phú, Chí Công, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Bình Thạnh

Tệp đính kèm:  06/NQ-HĐND  
05/NQ-HĐND
27/07/2018

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân

Tệp đính kèm:  05/NQ-HĐND  
04/NQ-HĐND
27/07/2018

Về kết quả giám sát về công tác triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn tại xã Vĩnh Tân

Tệp đính kèm:  04/NQ-HĐND  
03/NQ-HĐND
26/07/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Tệp đính kèm:  03/NQ-HĐND  
02/NQ-HĐND
26/07/2018

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Tệp đính kèm:  02/NQ-HĐND  
01/NQ-HĐND
26/02/2018

Về chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2018

Tệp đính kèm:  01/NQ-HĐND  
15/NQ-HĐND
19/12/2017

Về kết quả giám sát tình hình tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tệp đính kèm:  15/NQ-HĐND  
14/NQ-HĐND
19/12/2017

Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn an toàn các xã

Tệp đính kèm:  14/NQ-HĐND  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2119335
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech