VĂN BẢN PHÁP QUY

SỐ/KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
21/NQ-HĐND
24/12/2019

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Tệp đính kèm:  21/NQ-HĐND  
20/NQ-HĐND
24/12/2018

về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

Tệp đính kèm:  20/NQ-HĐND  
19/NQ-HĐND
24/12/2019

về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII

Tệp đính kèm:  19/NQ-HĐND  
18/NQ-HĐND
24/12/2019

thành lập đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020

Tệp đính kèm:  18/NQ-HĐND  
17/NQ-HĐND
24/12/2019

về khảo sát, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 5 xã: Hòa Phú, Chí Công, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Bình Thành

Tệp đính kèm:  17/NQ-HĐND  
16/NQ-HĐND
24/12/2019

về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện

Tệp đính kèm:  16/NQ-HĐND  
15/NQ-HĐND
24/12/2018

về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Tệp đính kèm:  15/NQ-HĐND  
12/NQ-HĐND
24/12/2019

về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2019

Tệp đính kèm:  12/NQ-HĐND  
10/NQ-HĐND
24/12/2018

về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019

Tệp đính kèm:  10/NQ-HĐND  
09/NQ-HĐND
03/12/2018

về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Tuy Phong

Tệp đính kèm:  09/NQ-HĐND  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2169022
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech