Tánh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

Phát huy vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Tánh Linh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai, tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan cùng cấp bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19... Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đi đôi với việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được các cấp Mặt trận trong huyện triển khai thực hiện có kết quả, ngày càng nâng dần về chất lượng, đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Năm 2022 toàn huyện có 26.643/28.597 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 93,17%; có 76/76 thôn, khu phố đăng ký xây dựng thôn, khu phố văn hóa đạt 100%; có 35/64 trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng xã nông thôn mới, đạt  54,68%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng hướng dẫn và tiến hành thẩm tra lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã trong huyện, đã tiến hành thẩm tra lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại xã Suối Kiết, xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022.

Công tác vận động, giúp đỡ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội được Mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì có hiệu quả đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 848 triệu đồng, từ nguồn quỹ này và vận động thêm các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng mới hơn 20 căn nhà cho hộ nghèo, số tiền hơn 880 triệu đồng; các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện vận động, hỗ trợ xây dựng mới 15 căn nhà, sửa chữa 6 căn cho đoàn viên, hội viên nghèo số tiền 900 triệu đồng; Mặt trận cấp xã cùng với các tổ chức thành viên vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng mới 13 căn nhà, sửa chữa 01 căn, trị giá 875 triệu đồng hộ nghèo. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thăm, tặng 18.512 phần quà, trị giá hơn 6,4 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết. Phối hợp với Hội Khuyến học tặng gần 1.000 suất học bổng, 53 chiếc xe đạp, 1.200 phần quà là dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng nề nếp và hiệu quả, Mặt trận các cấp đã tổ chức 61 cuộc giám sát, qua giám sát đã kiến nghị nhiều ý kiến đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Thực hiện Quyết định số 99, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giám sát người đứng đầu và tiến hành giám sát Chủ tịch UBND xã Đức Thuận, xã Gia Huynh. Qua giám sát đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác điều hành, quản lý và có ý kiến đề nghị khắc phục, qua giám sát đã góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ban Thanh tra nhân dân của các xã, thị trấn tổ chức giám sát được 59 cuộc liên quan đến các lĩnh vực như công tác quản lý vận động thu phí các loại quỹ trong nhân dân trong năm 2021 - 2022, tình hình hoạt động của Tổ thủy nông xã, việc cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, việc cấp phát các khoản trợ cấp của Nhà nước cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã, quy trình xét cấp sổ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ban Giám sát đầu tư của công đồng các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tổ chức giám sát được 36 công trình ở các lĩnh vực như xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp đường giao thông bê tông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà văn hóa, trường học, xây dựng cầu dân sinh, giám sát việc xây dựng nhà tình thương... với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng (trong đó: 08 công trình vốn của Nhà nước đầu tư số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; 12 công trình có vốn của nhân dân đóng góp số tiền hơn 547 triệu đồng; 16 công trình nhân dân làm nhà nước hỗ trợ số tiền hơn 7,1 tỷ đồng). Qua giám sát các công trình thi công, xây dựng cơ bản đảm bảo yêu cầu, kết cấu kỹ thuật theo thiết kế, chưa xảy ra sai xót, chỉ phát hiện 01 công trình nạo vét, xây lắp bờ kè suối Thanh niên, xã Bắc Ruộng với khối lượng đất, đá không đảm bảo đề nghị chủ đầu tư đã khắc phục.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong nhân dân các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, đã thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức như tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết của địa phương, kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp lần 3, 4, khóa XV tại 04 điểm, có 240 cử tri tham dự, ghi nhận 39 ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2022 tại 24 điểm của 13/13 xã, thị trấn, có 18/20 đại biểu tiếp xúc có 1.908 cử tri tham dự, trong các buổi tiếp xúc có 347 lượt ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị.

Với những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tánh Linh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Khánh Toàn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1541
  • Trong tuần: 10 186
  • Trong tháng: 35 952
  • Tất cả: 746983
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang