Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2023

UBND huyện Tánh Linh xây dựng  ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 8/5/2023 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện với mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 01/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng huyện Tánh Linh đạt chuẩn nông thôn mới và giữ chuẩn đô thị văn minh ở thị trấn Lạc Tánh, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 huyện Tánh Linh.

Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện năm 2023. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình đã đề ra.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 3 491
  • Tháng hiện tại: 20 035
  • Tổng lượt truy cập: 847232
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang