Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thống kê năm 2022 (giai đoạn 2021-2030) huyện Tánh Linh

Thực hiện Kế hoạch số 3483/KH-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; cùng với việc triển khai sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý cán bộ công chức, Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công,…) tiếp tục được duy trì thực hiện và phát huy hiệu quả trong điều hành và giải quyết công việc được thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới chính quyền điện tử, chính quyền số và văn phòng “không giấy tờ”. Ngoài ra, các ứng dụng chuyên ngành được các ngành chuyên môn của huyện duy trì triển khai và phát huy hiệu quả trong xử lý các công việc chuyên môn.

Việc đầu tư, phát triển hệ thống mạng nội bộ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư. Mạng LAN nội bộ kết nối các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, cũng như mạng LAN nội bộ ở các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động kịp thời khắc phục hoặc nâng cấp hệ thống mạng trong nội bộ để phục vụ việc kết nối, sử dụng các ứng dụng đã được đầu tư.

Trang thiết bị công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc, trong đó có công tác thống kê.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 3 525
  • Tháng hiện tại: 20 069
  • Tổng lượt truy cập: 847266
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang