Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện năm 2023 trên địa bàn huyện

Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại phòng họp số 01 của UBND huyện, đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát và riển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp,... và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Trong năm 2022 và quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn đã có sự tập trung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương. Việc xây dựng các kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện được thực hiện kịp thời. Từ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và một bộ phận Nhân dân được nâng lên trong việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình này. Kết quả công tác ứng dụng CNTT của huyện năm 2022 duy trì loại “Tốt” (theo xếp loại của UBND tỉnh).

- Về chính quyền số: Các nền tảng số dùng chung của tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý cán bộ công chức, Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công,…) tiếp tục được duy trì thực hiện và phát huy hiệu quả trong điều hành và giải quyết công việc được thuận tiện, nhanh chóng và giảm chi phí về phô tô văn bản… hướng tới chính quyền điện tử, chính quyền số và văn phòng “không giấy tờ”.

- Xã hội số: Chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực được tập trung, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Đã triển khai sử dụng dữ liệu dân cư trong việc khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế, quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử. Đã thành lập 76 Tổ công nghệ số cộng đồng ở 76 thôn/bản/khu phố. Huyện đã mở được 09 lớp tập huấn cho 550 lượt cán bộ, công chức ở xã, thị trấn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên thanh niên (năm 2022 mở 06 lớp với 350 lượt người dự; đầu năm 2023 đến nay mở được 03 lớp với 200 lượt người tham dự)

- Kinh tế số: Đã chủ động làm việc với Bưu điện tỉnh bàn cách thức triển khai hướng dẫn cho hộ nông dân quảng bá và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử Postmart. Phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp về các ứng dụng: Nhật ký sản xuất điện tử, kế toán hợp tác xã, theo dõi quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số trong năm 2022 và quý I năm 2023 trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế: Nhận thức của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; việc nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các thiết bị, ứng dụng số của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tổ công nghệ số cộng đồng - cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số vẫn chưa phát huy vai trò trong việc triển khai hướng dẫn các nội dung chuyển đổi số cho người dân. Trong xây dựng và phát triển chính quyền số còn những khó khăn và hạn chế như: Khai thác dữ iệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đôi lúc không kết nối được; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình vẫn chưa đảm bảo; hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm Một cửa điện tử vẫn còn nhiều… Lĩnh vực kinh tế số và xã hội số mới được triển khai nên vẫn còn những lúng túng, hạn chế nhất định, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị và địa phương.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 3 504
  • Tháng hiện tại: 20 048
  • Tổng lượt truy cập: 847245
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang