Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tánh Linh (01/5/1983 - 01/5/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tánh Linh; Kế hoạch số 19-KH/BTGHU  ngày  30/11/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tánh Linh(01/5/1983 - 01/5/2023). Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh hướng dẫn tuyên truyền nhằm ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Quê hương Tánh Linh; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo trong thời gian qua.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức sâu rộng trong toàn đảng và các tầng lớp nhân dân, với phương thức đa dạng, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với những công trình, phần việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Tuyên truyền giới thiệu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của quê hương góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Nội dung tuyên truyền về giá trị lịch sử, những chiến thắng vĩ đại của địa phương, đơn vị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, sự đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong trong cuộc kháng chiến cứu nước. Tuyên truyền đậm nét, phản ánh sinh động những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà đã phấn đấu đạt được trong 40 năm tái lập huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thu hút nguồn lực thúc đẩy đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, các công trình trọng điểm của trên địa bàn... Phản ánh sự đổi thay, phát triển ở các địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện gắn với tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, biểu dương những tấm gương mới và điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.

Đình Sơn

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 3 595
  • Tháng hiện tại: 21 094
  • Tổng lượt truy cập: 846911
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang