CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1204 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 19/01/2023
Ngày kết thúc: 19/02/2023
Lượt xem:60
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11554/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 26/12/2022
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:299
22884/SLĐTBXH-KHTC
Ngày bắt đầu: 09/12/2022
Ngày kết thúc: 09/01/2023
Lượt xem:194
33628/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 29/12/2022
Lượt xem:271
43231/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 17/11/2022
Ngày kết thúc: 17/12/2022
Lượt xem:313
51308/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:341
62602/SNV-TDDT&VTLT
Ngày bắt đầu: 08/11/2022
Ngày kết thúc: 08/12/2022
Lượt xem:369
73236/STC-QLCS
Ngày bắt đầu: 03/11/2022
Ngày kết thúc: 03/12/2022
Lượt xem:400
82546/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 02/11/2022
Ngày kết thúc: 02/12/2022
Lượt xem:346
93024/SNN-TT
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:329
102646/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:355
11822/KCN-VP
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:370
12 2431/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:386
133894/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:361
142893/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:347
152230/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:351
162433/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 25/10/2022
Lượt xem:632
173809/STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 16/09/2022
Ngày kết thúc: 16/10/2022
Lượt xem:382
182166/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 14/09/2022
Ngày kết thúc: 14/10/2022
Lượt xem:357
19702/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:361
202023/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 09/09/2022
Ngày kết thúc: 09/10/2022
Lượt xem:366
213666/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:357
22687/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:378
232034/SGTVT-HTGT
Ngày bắt đầu: 06/09/2022
Ngày kết thúc: 06/10/2022
Lượt xem:454
243459/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/08/2022
Ngày kết thúc: 25/09/2022
Lượt xem:334
25935/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:363
26936/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:780
271896/SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:371
281314/STP-VP
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:358
292011/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:371
301727/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:409
311815/SGDDT-MN&TH
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:355
32567/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:370
331967/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:370
342057/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 26/07/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:351
35505/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/07/2022
Ngày kết thúc: 13/08/2022
Lượt xem:384
362628/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:362
371597/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Lượt xem:339
382498/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/07/2022
Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lượt xem:341
391483/SLĐTBXH-VP
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:395
401437/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:346
412929/VP-HCTC
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:333
422577/STNMT-BHĐ
Ngày bắt đầu: 24/06/2022
Ngày kết thúc: 24/07/2022
Lượt xem:391
431329/SLĐTBXH-Vldvl
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:345
441708/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:369
451687/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 20/07/2022
Lượt xem:325
46666/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 17/06/2022
Ngày kết thúc: 17/07/2022
Lượt xem:504
471359/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:326
482075 /SYT-ATTP
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:633
491450/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 02/07/2022
Lượt xem:366
501631/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:408
1234567
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 157
  • Hôm nay: 12311
  • Trong tuần: 181 943
  • Trong tháng: 880 991
  • Tất cả: 20559858