HĐND HUYỆN TUY PHONG

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN TUY PHONG

1. Nguyễn Dân

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong

- Điện thoại:  0252.3850.190

- Địa chỉ Email:

2. Lê Tấn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại:  0252.3850.363

- Địa chỉ Email: tanl@tuyphong.binhthuan.gov.vn

3. Phạm Hồng Sơn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại:  0252.3850.289

- Địa chỉ Email: sonph@tuyphong.binhthuan.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !