Phấn đấu đến cuối tháng 10/2021 hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Thông báo số 138-TB/HU, ngày 18/6/2021 về tình hình, kết quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy một số chi bộ, đảng bộ cơ sở có cố gắng trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; toàn Đảng bộ đã kết nạp 45/210 đảng viên, đạt 21,43% kế hoạch, giảm 11,9% so cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ công tác tạo nguồn và kết nạp đảng còn chậm và kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu giao trong 6 tháng đầu năm (45-50%); còn nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới năm 2021.

 Nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối tháng 10 năm 2021, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2021; xác định đây là chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng để tập trung ưu tiên, chủ động, khẩn trương, tích cực và quyết liệt hơn nữa trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới trong điều kiện tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp; phấn đấu đến cuối tháng 10/2021 hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là:  Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện có kế hoạch kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác tạo nguồn, phát triển đảng, nhất là các chi bộ, đảng bộ cơ sở được giao chỉ tiêu nhiều nhằm giúp cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng, hoàn thành chỉ tiêu giao. Tập trung sưu tra, xác minh hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, sớm trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận để phục vụ cho chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; đồng thời, thông báo kết quả kịp thời cho tổ chức Đảng biết. Thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ và kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển đảng viên ở cấp cơ sở để tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, giải quyết.

Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở khẩn trương họp xét, gửi hồ sơ kết nạp đảng về Ban Tổ chức Huyện ủy đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch (từ nay đến cuối tháng 6/2021, phấn đấu đạt 40-50% hồ sơ; quý III/2021 gửi 40% hồ sơ, tập trung cho tháng 7, tháng 8. Hàng tháng (nơi có hồ sơ thì họp nhiều lần trong tháng), Đảng ủy, chi bộ cần họp xem xét, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Ban Tổ chức Huyện ủy để thẩm định, sưu tra, xác minh hồ sơ trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết nạp đảng.

Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo chương trình, kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; từ đây đến cuối tháng 6/2021, mở 01 lớp, trong tháng 7/2021 mở tiếp 01 lớp. số lượng mỗi lớp từ 30 học viên trở lại; thực hiện nghiêm túc “5K” trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp Ban Tổ chức Huyên ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng trong các lực lượng tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao; phối hợp cấp ủy các xã, thị trấn rà soát, tính toán, lựa chọn chuẩn bị nguồn đảng viên chính thức nhập ngũ năm 2023.

Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn cần quan tâm, theo dõi, đôn đốc Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021.

                                                                                                    MINH CHIẾN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 809
  • Trong tuần: 8 685
  • Tháng hiện tại: 45 615
  • Tổng lượt truy cập: 1761144
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang