Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua ở địa bàn khu phố

    Sau khi có Chỉ thị số 23- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa đã xây dựng Kế hoạch số 57-KH/ĐU, ngày 24/5/2017, tổ chức phổ biến, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố.

Tại các cuộc họp hàng tháng, giao ban, Đảng ủy đều có ban hành các kết luận chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc phối hợp cùng chính quyền thực hiện; phát huy trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách địa bàn khu phố nắm tình hình, tăng cường công tác phối hợp cùng với cấp ủy chi bộ khu phố triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu của Chỉ thị 23, gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình “Thị trấn an toàn văn minh”.

Trên cơ sở những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đảng ủy, UBND thị trấn giao ngay từ đầu năm, chi bộ khu phố ra Nghị quyết, Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở khu phố rà soát, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc nổi lên ở địa bàn khu dân cư,… để tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động, quần chúng nhân dân từng địa bàn khu phố tham gia. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cấp ủy chi bộ khu phố, Ban điều hành và Mặt trận, các đoàn thể ở địa bàn dân cư còn gắn kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giao thông nông thôn”… để cùng tham gia thực hiện, nhất là vận động cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với xã hội như: nộp thuế, thu ngân sách Nhà nước, giao quân, ủng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, kế hoạch hóa gia đình, giảm hộ nghèo, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động góp công, góp của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền…hầu hết các nhiệm vụ giao cho khu phố cuối năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong 05 năm (2017-2022) có 21/21 khu phố đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; kết quả bình xét 05 năm có 49 lượt khu phố được công nhận “khu phố văn hóa”, có 22.708 lượt hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” tỷ lệ hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 95% trở lên. Số lượng khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa năm sau cao hơn năm trước. (Năm 2017, có 12/17 khu phố đạt chuẩn văn hóa; Năm 2018, có 12/17 khu phố đạt chuẩn văn hóa; Năm 2019, có 17/17 khu phố đạt chuẩn văn hóa, Năm 2020 có 21/21 khu phố đạt chuẩn văn hóa; Năm 2021 có 21/21 khu phố đạt chuẩn văn hóa). Hưởng ứng phong trào, từng khu phố chọn, đăng ký và làm tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đăng ký mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Tự phòng, tự quản”, “khu phố không có tệ nạn xã hội”, “Ánh sáng an ninh”,… ngoài ra còn phát động các phong trào khác; qua phát động đã được đa số quần chúng nhân ủng hộ, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự. Ban Công tác Mặt trận và Ban vận động các khu phố văn hóa trong 05 năm đã vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông hẻm, nạo vét hố ga, các tuyến đường ánh sáng an ninh thay dây và lắp bóng đèn đường hẻm, dọn dẹp vệ sinh làm sạch môi trường, khai thông mương thoát nước, làm trụ điện bê tông..., kinh phí vận động 109.750.000đồng và 147 ngày công; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 với số tiền 253.870.000 đồng, tiền ủng hộ cho công tác phòng chống dịch với số tiền 1.314.626.000 đồng, tổng số suất quà đã trao tặng trong 5 năm là 22.348 suất với tổng trị giá là 7.201.470.000 đồng, xây dựng nhà ở cho 50 hộ nghèo, hộ chính sách với số tiền 2.563.000.000đồng. Trong 5 năm đã làm 17 hồ sơ cứu trợ bệnh nan y gửi Ban cứu trợ huyện Tuy Phong hỗ trợ tổng số tiền 51.000.000 đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ ủng hộ từ thiện gồm các nhu yếu phẩm cho các đối tượng hộ nghèo, người mù, người tàn tật…với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo tổng số tiền 120.000.000 đồng.

Đảng ủy cũng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm nhân hộ khẩu, rà soát các đối tượng tù tha về, ma túy … để giáo dục, răn đe; chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp uỷ các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và quản lý tốt các đối tượng, băng nhóm thường xuyên vi phạm các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh mâu thuẩn, tranh chấp dẫn đến vi phạm pháp luật. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc bức xúc mà nhân dân quan tâm như trộm cắp, thanh niên mâu thuẩn đánh nhau, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Với địa bàn vùng biển, số lượng tàu thuyền khai thác hải sản và việc chế biến, kinh doanh, buôn bán các loài hải sản trong nhân dân khá lớn; đồng thời cũng có nhiều dịch vụ chuyên cung cấp thức ăn nhà hàng, tiệc cưới và các cơ sở ăn uống. Do đó, trong những năm qua, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo Chính quyền phối hợp cùng Mặt trận, các Hội đoàn thể và Ban điều hành các khu phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu chế biến, bảo quản, buôn bán…Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, không mua hàng hoá không biết rõ nơi xuất xứ, không nhãn mác. Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện việc kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ an toàn thực phẩm…Nhờ đó, không xảy ra các vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo khoẻ cho người dân trên toàn địa bàn thị trấn.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chỉ đạo tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, cử tri để giải quyết, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đảng ủy tổ chức 01 cuộc đối thoại với nhân dân; tham dự 03 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân có đơn khiếu nại do Chủ tịch UBND huyện tổ chức; thành lập Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân liên quan đến Khu dân cư HTV.BT tại thị trấn Phan Rí Cửa. Hàng tháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định. Chỉ đạo Chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản, môi trường; phối hợp với các ngành của huyện thực hiện đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Qua 5 năm, Hội đồng hòa giải của thị trấn đã tổ chức hòa giải 73 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẩn thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật nên cơ bản kiểm soát được tình hình khiếu kiện tập thể đông người vượt cấp. Đảng ủy lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật An toàn giao thông. Chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp với lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là số đối tượng tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô…. nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông.

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố; Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

- Tổ chức tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân ở từng khu phố nắm, hiểu rõ về ý nghĩa của phong trào thi đua, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia. Gắn phong trào thi đua giữa các khu phố với giải quyết khó khăn, vướng mắc, các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn thị trấn.

- Tập trung lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua một cách sâu rộng, đồng bộ, thường xuyên, liên tục và cụ thể với phương châm “Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”, trong đó việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư, Ban Điều hành, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

                                                              MINH CHIẾN

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 12 929
  • Trong tháng: 53 760
  • Tất cả: 1091075
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang