5 năm thực hiện chính sách người có công với nước

Thị trấn Phan Rí Cửa nằm ven biển phía nam huyện, có chiều dài bờ biển dài 10,5 km2, tổng diện tích tự nhiên 14.94 km2, với  dân số trên 50.000  người/10.483 hộ, mật độ dân số trung bình 3.065 người/km2, được chia thành 21 khu phố. Đời sống nhân dân chủ yếu là khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản và  thương mại, dịch vụ…

 Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14- CT/TW, Chỉ thị số 25- CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các gia đình, người có công nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển thị trấn an toàn văn minh. Đáng mừng là quá trình tổ chức thực hiện đã tạo nên sự thay đổi quan trọng trong đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chính sách về người có công với cách mạng được thực hiện đảm bảo, nhất là hồ sơ liên thông qua bộ phận một cửa được trả đúng hẹn; đối tượng chính sách người có công với cách mạng được mở rộng; việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng được cải thiện hơn, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ cho người có công, thể hiện tinh thần đoàn kết của của cộng đồng dân cư cũng như tinh thần tương thần tương ái của xã hội, thay đổi được tư tưởng nhận thức của người dân, đặc biệt là gần đây việc tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả cao (Năm 2022: 66,5/65 triệu đạt 102%); công tác chăm lo cho gia đình chính sách từng bước được cải thiện hơn trước. Ngoài ra, bằng những việc làm thiết thực các hội, đoàn thể đã chọn cho mình những công việc, biện pháp giúp đỡ khác nhau như  Đoàn Thanh niên đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với vợ liệt sỹ với số tiền là 100,000 đồng/tháng; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh phân công hội viên theo dõi tình hình đời sống  các gia đình người có công với cách mạng để kịp thời thăm hỏi ốm đau, bệnh tật. Cùng với đó, thị trấn cũng đã biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đã tham gia tích cực vào công người có công, nhất là đóng góp vật chất, tặng quà cho gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết...

Từ năm 2018 đến nay, công tác vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện có tập trung, hàng năm đạt từ 102-112%. Trong 05 năm xây dựng, sửa chữa 20 nhà ở với trị giá hàng trăm triệu đồng; tổ chức cho các đối tượng chính sách tham quan, nghĩ dưỡng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay sản xuất, tăng thu nhập nhằm xóa đói giảm nghèo đối với các gia đình chính sách người có công; tổ chức đưa thân nhân gia đình liệt sĩ thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh trong dịp Tết nguyên Đán, tổ chức ngày 21 tháng chạp tại Bia Tưởng niệm; phối hợp với các hội, đoàn thể đến thăm tặng quà  cho các gia đình chính sách có công, gia đình Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên Đán. Thị trấn cũng đã thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tu sửa Bia ghi danh và Đài liệt sĩ; giải quyết 56 hồ sơ mai táng phí và 87 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; giải quyết cho các đối tượng là con em đối tượng chính sách hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục theo Nghị định 16/CP và đối tượng thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật 61% đang hưởng theo Nghị định 17/CP của Chính phủ.

Trong thời gian đến, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh  phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nhân rộng phong trào nhân dân, các tổ chức đoàn thể quần chúng nhận giúp phụng dưỡng, chăm sóc đỡ đầu các đối tượng chính sách già yếu, neo đơn; giúp đỡ số con em gia đình chính sách đi học nghề để có khả năng tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế gia đình. 

                                                                   MINH CHIẾN

Tác giả: MINH CHIẾN
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1088
  • Trong tuần: 13 504
  • Trong tháng: 51 750
  • Tất cả: 1079234
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang