Một số kết quả nổi bật năm 2022

 

  Năm 2022, trong điều kiện còn khó khăn do giá cả nguyên vật liệu, vật tư đầu vào (giá xăng dầu, vật liệu xây dựng...) tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của nhân dân; cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bức xúc phát sinh theo chỉ đạo của huyện. Song, với tinh thần chủ động, đoàn kết, Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa và cả hệ thống chính trị đã tập trung, vào cuộc với quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ; tập trung thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả tích cực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, một số lĩnh vực kinh tế-xã hội phát triển khá; đời sống của nhân dân được cải thiện hơn, dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục nâng lên.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại ổn định, có một số lĩnh vực phát triển hơn; thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán năm (28,986/10,540 tỷ đồng). Sản lượng khai thác (26.000 tấn, đạt 104,46%), tôm nuôi (77 tấn, đạt 102,6%), bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường.  Công tác cải cách hành chính (giải quyết 15.880 hồ sơ đúng hẹn); phối hợp giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng đô thị, đường giao thông nông thôn, quản lý đất đai, trật tự đô thị, khoáng sản, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Các chính sách an sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là huy động các nguồn lực xã hội, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn...trị giá hàng trăm triệu đồng. Hoạt động thông tin tuyên truyền, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế toàn dân (87,71%/87,60%), tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023, huy động các nguồn quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khu phố, phòng, chống dịch bệnh covid-19 đạt kết quả tốt. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tuyển quân nghĩa vụ quân sự, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 được thực hiện tốt. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững; xây dựng “Thị trấn an toàn văn minh”, đạt chuẩn “An toàn an ninh trật tự”, được Bộ Công an tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt. Một số vấn đề bức xúc về đất đai, trật tự xây dựng, khu dân cư, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội …được tập trung lãnh đạo, phối hợp giải quyết cơ bản ổn định.

Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, tập trung quán triệt, sơ kết, tổng kết và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025; phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (25/23 đảng viên); rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác “Dân vận khéo”, dân vận chính quyền được đẩy mạnh; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cuối năm, có 36/36 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 35 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 7 chi bộ và 82 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); các tập thể lãnh đạo, quản lý đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, đó là xây dựng tuyến đường văn minh đô thị tuy có nhiều cố gắng nhưng có mặt chưa đảm bảo yêu cầu; vệ sinh môi trường chưa cải thiện tốt, nhất là rác thải, nước thải; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin (mũi 3) còn thấp so mức bình quân chung của huyện; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân chưa bền vững, còn khó khăn. Công tác nắm thông tin, tình hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời.

          Năm 2023, thị trấn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, khoáng sản, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; bảo đảm nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 gắn với các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành của huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thị trấn, nhất là đôn đốc các dự án đã được giao đất triển khai đầu tư, hoạt động; giải ngân vốn đầu tư công; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng công lộ, khu dân cư... và công trình kè bảo vệ bờ biển Hòa Phú – Phan Rí Cửa. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; dịch vụ, du lịch dọc tuyến đường Hòa Thắng – Phan Rí Cửa. Tập trung thu ngân sách Nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023; sắp xếp và tái cơ cấu lại nghề cá theo chỉ đạo của huyện; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”; tập trung thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là chăm lo tốt hơn gia đinh chính sách, người nghèo, bảo hiểm y tế toàn dân, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, mô hình “Thị trấn an toàn, văn minh”.

Trong công tác xây dựng Đảng, thị trấn tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, tạo sự chuyển biến hơn nữa về trách nhiệm nêu gương, thực thi công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân và Công đoàn cơ sở thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

                                                              MINH CHIẾN

                            

Tác giả:MINH CHIẾN
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1849
  • Trong tuần: 18 428
  • Trong tháng: 61 713
  • Tất cả: 1285025
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang