Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 ​

 

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn giữ vững ổn định; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tích cực, nhất là giao quân đạt chỉ tiêu (41/41 thanh niên); phát triển đảng trong lực lượng quân sự,  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đảm bảo kế hoạch đề ra; tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt yêu cầu; xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,7% so với dân số; chất lượng công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được nâng lên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đạt hiệu quả. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng đã  nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Năm 2023, dự báo tình hình khai thác và tranh chấp ngư trường, dịch bệnh, tội phạm, tệ nạn xã hội, tôn giáo, đất đai, trật tự xây dựng...còn tiềm ẩn phức tạp, có thể tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng ở địa phương năm 2023; đồng thời xác định một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 như: giữ vững lực lượng Dân quân đạt 0,7% so với dân số; phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 19,08% trở lên; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện dân quân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đạt 100%.

 Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2023 do Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện giao; chủ động và tích cực dự báo, nắm tình hình, tham mưu các biện pháp phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh phức tạp nổi lên, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp với các lực lượng (Quân sự, Công an, Biên phòng) thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, các kế hoạch, phương án tác chiến, bảo vệ an toàn cơ quan; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. 

Về xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, thị trấn Phan Rí Cửa tiếp tục xây dựng các lực lượng đủ về số lượng, vững mạnh về chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là phát triển đảng viên trong các lực lượng Dân quân tự, dự bị động viên, khu đội trưởng...đạt tỷ lệ theo quy định; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thị trấn gắn với phong trào thi đua yêu nước ở thị trấn, gắn với thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội...Thị trấn sẽ chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là quán triệt, học tập, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện xây dựng chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”, xây dựng Đoàn Thanh niên Quân sự vững mạnh, Chi bộ Quân sự trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch, thông tin xấu độc trên không gian mạng. 

                                                                             MINH CHIẾN

 

 

                                                                                                                    

 

Tác giả:MINH CHIẾN
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1688
  • Trong tuần: 18 267
  • Trong tháng: 61 552
  • Tất cả: 1284864
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang