THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN.

 

UBND thị trấn Liên Hương vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH–UBND  của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, huyện, các cán bộ thực hiện công tác khuyến học tại các khu phố trên địa bàn.

Xác định được tầm quan trọng trong việc xây dựng các mô hình học tập, 5 năm qua UBND thị trấn Liên Hương xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội khuyến học thị trấn, khu phố thực hiện quyết liệt. Nhờ đó việc vận động xây dựng các mô hình khuyến học ở thị trấn đã phát triển nhanh trên diện rộng và từng bước đi vào chiều sâu. Các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được triển khai ở tất cả các địa bàn khu phố trong thị trấn. Số lượng gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình hiếu học năm sau đều tăng hơn năm trước từ 2.631 hộ năm 2016 lên 5.557 hộ năm 2019. Việc xây dựng “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” được các cơ quan đơn vị triển khai gắn với vận động trẻ em ra lớp, hạn chế được học sinh bỏ học giữa chừng….

Tại hội nghị, đại diện khuyến học các khu phố cũng đã nêu ra những khó khăn trong công tác triển khai các mô hình học tập trên địa bàn mình quản lý. Theo đó việc triển khai đăng kí thực hiện mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” đôi khi còn chậm, có lúc có nơi người dân vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của việc triển khai mô hình; việc triển khai các, văn bản giữa các cấp đôi khi còn chậm; việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình đôi khi chưa thật sự hiệu quả; các tiêu chí đánh giá các mô hình học tập đôi khi còn thiếu, chưa đi sát với tình hình thực tế.

Thời gian tới, thị trấn Liên Hương sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát triển các mô hình học tập, xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, xã hội và toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân. Củng cố kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo xã hội học tập của thị trấn đi vào thực chất, phát triển nhân rộng các mô hình học tập; vận động mọi thành phần xã hội xây dựng và phát triển mô hình học tập một cách bền vững, thiết thực và hiệu quả.

Tại hội nghị, UBND thị trấn đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình học tập trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                                                                                                                       Phi Hải

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1108
  • Trong tuần: 13 524
  • Trong tháng: 51 770
  • Tất cả: 1079254
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang