TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG

UBND thị trấn Liên hương vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2021-2026 và triển khai Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 đến 2030 cho các đại biểu làm công tác khuyến học các khu phố trên địa bàn thị trấn.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được triển khai, hướng dẫn Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình học tập, Công dân học tập giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 242 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị trấn liên hương. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 của thị trấn Liên Hương có 100% cán bộ hội viên khuyến học trên địa bàn thị trấn được học tập quán triệt cấc tiêu chí xây dựng mô hình học tập. 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập khu phố; . 60% cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Đơn vị học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập". 70% những người đạt danh hiệu "công dân học tập" đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó có 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá "công dân học tập" trên môi trường số hóa.

Qua lớp tập huấn trang bị cho các đại biểu những nội dung cốt lỗi trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Từ đó, đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện nhân rộng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đồng thời, góp phần nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

                                                             Ngọc Phượng -  Trung tâm VHTT-TTTH 

Tác giả: Ngọc Phượng - Trung tâm VHTT-TTTH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 2053
  • Trong tuần: 18 632
  • Trong tháng: 61 917
  • Tất cả: 1285229
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang