Đại hội Đảng bộ xã Phú Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025

 

            Trong 2 ngày 22-23/6/2020, Đảng bộ xã Phú Lạc tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy và 139 đại biểu Đảng bộ xã.

            Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phú Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt phần lớn chỉ tiêu chủ yếu: thu ngân sách Nhà nước trên 6 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình hàng năm tăng 9,5%; đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; giảm hộ nghèo còn 2,84%... Kết cấu hạ tầng về thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, điện thắp sáng, nước sinh hoạt được đầu tư và phát huy hiệu quả ; phát triển nhiều khu dân cư giải quyết tốt đất ở cho nhân dân. Sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến khá tốt so với trước đây; sản lượng lương thực đạt 8.128 tấn, đạt 119% kế hoạch; thực hiện tốt nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; nhiều vùng đất bạc màu, đồi núi đã được khai thác mở rộng diện tích, sử dụng tối đa lợi thế về hệ thống thủy lợi để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; một số vấn đề bức xúc được quan tâm phối hợp giải quyết cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả tích cực, nhất là các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ được giữ vững; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phát triển đảng viên mới đạt 165% (33 đảng viên) chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có cố gắng; công tác dân vận của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy tốt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phú Lạc đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu; xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm; tập trung các nhiệm vụ và giải pháp như đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, phục vụ sản xuất; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; chú trọng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa của xã, thôn; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đúng mức công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, nhất là người đứng đầu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đại hội Đảng bộ xã Phú Lạc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí; bầu 8 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                                                                                                                      Minh Chiến

                                                       

                                                                                   

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 12 805
  • Trong tháng: 53 636
  • Tất cả: 1090951
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang