PHÚ LẠC TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XII

Sáng ngày 29/3/2022, tại Hội trường UBND xã Phú Lạc, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Lạc - Khóa XII, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để báo cáo công tác quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2021; thảo luận và thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021 - 2025.

Mặc dù, từ cuối năm 2021 đến nay, tình hình đại dịch Covid – 19 trên địa bàn xã vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất của các hộ kinh doanh, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ và nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể xã, sự  nỗ lực tham mưu của bộ phận ủy nhiệm thu thuế và Đội thu thuế  nên công tác thu ngân sách của địa phương đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao (1.897/1.490  triệu đồng, đạt 127,37% so với dự toán năm, so với cùng kỳ tăng 19,92 %), đồng thời, các chế độ, chính sách cho cán bộ cũng được giải quyết theo quy định.

Về dự thảo Nghị quyết về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025: tập trung phát triển kinh tế – xã hội, quyết tâm thực hiện hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân với chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể: Đến cuối năm 2021: tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 2,53%, tương ứng 58 hộ/2.295 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2021; Từ đầu năm 2022 đến nay: tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 4,36%, tương ứng 100/2.295 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; Từ năm 2022 – 2025: Giảm tỷ hộ nghèo 2 – 3% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo hằng năm theo chỉ tiêu huyện giao; 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định, được tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Về chỉ tiêu và giải pháp trong Nghị quyết về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021 – 2025: đến tháng 2/2022 trên địa bàn xã có 6.046/9.023 người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 67%, phấn đấu đến cuối năm 2022 tăng 2.075 thẻ tương ứng tăng 23% (tương ứng 8.121/9.023 người để đạt 90% theo chỉ tiêu huyện giao) và từ năm 2023 trở đi mỗi năm tăng 1,7% để đến năm 2025 đạt 95% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu huyện giao.

Qua bàn bạc, thảo luận, đa số các đại biểu đều nhất trí cao và biểu quyết thông qua với kết quả về công tác thu, chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu cũng như các chỉ tiêu về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND xã trình bày tại kỳ họp chuyên đề này.

Qua kỳ họp chuyên đề lần này, các đại biểu mong muốn rằng: Trong thời gian đến HĐND khóa XII sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trên lĩnh vực thu – chi ngân sách, các chỉ tiêu về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.

                                                           

Lý Kim Y- xã Phú Lạc ​
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang