Tánh linh tổ chức hội nghị quán triệt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “giữ trọn lời thề đảng viên”

Ngày 22.02.2023 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “giữ trọn lời thề đảng viên” Theo Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Thừa ủy quyền Thường trực Huyện ủy đồng chí Phạm Văn Tuấn – UVTV Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 16/02/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; Công văn số 212-CV/BTGHU, ngày 16/02/2023 về Hướng dẫn tài liệu và đăng ký chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công văn số 213-CV/BTGHU, ngày 22/02/2023 về Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Giữ trọn lời thề đảng viên, sau khi nghe các đơn vị phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị nhấn mạnh:

1. Đợt sinh hoạt chính trị này giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 2. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ra sức cống hiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Yêu cầu các chi, đảng bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn đợt sinh hoạt chính trị với triển khai thực hiện Kế hoạch số 174-KH/HU, ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phạm Tiến Quân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang