Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 huyện Tánh Linh; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 của huyện Tánh Linh;

Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) năm 2023 trên địa bàn huyện nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong huyện; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị và địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị chuyên môn và địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong huyện. Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch CCHC năm 2023, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị và địa phương; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao: Trong công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số. Từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo, góp phần nâng điểm số và thứ hạng các chỉ số đánh giá. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC. Thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm, chỉ số ICT Index, chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các nội dung trọng tâm kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC);. Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số,…

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1531
  • Trong tuần: 10 176
  • Trong tháng: 35 942
  • Tất cả: 746973
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang