Đánh giá công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023

Chiều ngày 09/3/2023 tại Phòng họp số 01 - UBND huyện, đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện đã chủ trì cuộc họp họp đánh giá công CCHC quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Qua nghe Báo cáo tóm tắt của đồng chí Hoàng Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 và qua các ý kiến tham gia của các đồng chí tại cuộc họp. Đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận và chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

Trong quý I năm 2023, các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện có nhiều nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Tuy nhiên, kết quả chưa thật sự rõ nét, sự bức phá trong những tháng đầu năm 2023. Vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong năm 2022 chưa khắc phục được, cũng như trong quý I năm 2023 chưa đạt được kết quả tốt.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ CCHC trong quý II/2023, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND huyện giao.

- Tập trung công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức như phát hành tờ gấp, tờ rơi, phóng sự, tin bài, quay các clip về thực hiện CCHC.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để niêm yết, công khai đúng quy định theo Thông tư 02 của Chính phủ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn trong tham mưu giải quyết hồ sơ TTHC. Niêm yết công khai Thông báo địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC tại bảng niêm yết Bộ phận một cửa các cấp theo đúng mẫu quy định tại mục 4, Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

 - Yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023 phải có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về CCHC. Có ít nhất 02 tin, bài/tháng liên quan đến công tác CCHC gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện để đăng trên chuyên mục CCHC theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi và khẩn trương xử lý, luân chuyển, cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, việc xử lý giải quyết hồ sơ giấy và cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử phải đồng bộ, song song với nhau; xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng do chưa cập nhật trên hệ thống phần mềm. Đồng thời, thường xuyên rà soát thời gian thực hiện theo quy trình giải quyết TTHC do đơn vị mình phụ trách để chủ động viết thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân khi đề xảy ra hồ sơ trễ hẹn.

- Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch 30/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần (mức độ 3, 4) đối với tất cả các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý. Thực hiện toàn diện và đồng bộ theo Công văn số 1407/ UBND-NC ngày 22/9/2023 của UBND huyện.

- Tập trung thực hiện thu phí, lệ phí đúng quy định. Khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, trao đổi với Chi Cục thuế, Văn phòng HĐND và UBND để hướng dẫn, khắc phục.

- Rà soát, ban hành và kịp thời kiện toàn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức và địa phương (hiện nay còn phòng Tài chính - Kế hoạch chưa ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ).

- Tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý CBCCVC (quy định thời gian hoàn thành ngày 7/3/2023; Ngày 24/3/2023 Tổ xác thực thông tin Sở Nội vụ sẽ kiểm tra).

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, địa phương mình  nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc, vẫn còn xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, vi phạm các quy định về giờ giấc làm việc như đi muộn về sớm, dùng thời gian công để giải quyết việc riêng,…

- Phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh trong việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công chức đơn vị tại bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tánh Linh.

- Triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Bộ phận một cửa huyện, UBND các xã, thị trấn (đã nâng cấp bộ phận một cửa) khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phần mềm đã đầu tư theo Đề án nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì thiết bị theo quy định của nhà cung cấp đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt (chủ động có phương án thay thế thiết bị kịp thời).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giúp người dân, doanh nghiệp hạn chế đi lại và tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện TTHC.

- UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện theo đúng quy định.

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1585
  • Trong tuần: 10 230
  • Trong tháng: 35 996
  • Tất cả: 747027
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang