BQL CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

         1. Giôùi thieäu chung vBQL. Coâng trình coâng coäng nhö sau:

 Vị trí và chức năng:

 Ban quản lý (viết tắt: BQL) Công trình công cộng huyện có chức năng tổ chức sản xuất cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn huyện; quản lý và chăm sóc công viên cây xanh; quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông; thu gom vận chuyển rác và xử lý rác, quản lý hệ thống nước thải, nhằm đảm bảo môi sinh, môi trường tại trung tâm huyện và các xã trên địa bàn huyện Tuy Phong; Quản lý, khai thác chợ Liên Hương và chợ Phan rí cửa.

Ban quản lý Công trình công cộng trực thuộc UBND huyện Tuy Phong và chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND huyện, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nhiệm vụ:

1. Trực tiếp tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình, hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện, gồm :   

- Sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng nước;

- Tổ chức khảo sát thiết kế, lắp đặt các hệ thống cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước.

2.Trực tiếp tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả 2 chợ Liên hương và chợ Phan rí cửa, bao gồm:

- Thực hiện chức năng quản lý khai thác các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động tại khu vực chợ; và bảo quản các công trình, kiến trúc của chợ.

- Chủ động đề xuất và hợp đồng khảo sát, lập thiết kế - dự toán... trình UBND huyện, để thi công các công trình phục vụ phát triển chợ.

3.Trực tiếp tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn huyện, bao gồm:

- Vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông;

- Xây dựng, chăm sóc và bảo quản các vườn hoa, công viên cây xanh và các hệ thống cây xanh ven trục đường chính của huyện; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động tại khu vực công viên cây xanh;

- Chủ động đề xuất và hợp đồng khảo sát, lập thiết kế - dự toán để thi công các công trình công cộng, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị để bảo đảm dẫn lưu tốt nguồn nước thải.

4. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi sinh, môi trường và trực tiếp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện.

5. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển hệ thống cấp nước; các công trình công cộng trên địa bàn huyện; tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai các mô hình hoạt động dịch vụ công cộng theo đúng quy định của nhà nước hiện hành; được ký kết hợp đồng thi công các công trình công cộng của huyện do UBND huyện phân công, phân cấp, theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện đúng chế độ tài chính thu chi đối với nguồn kinh phí do ngân sách cấp cho hoạt động: Chiếu sáng, quét đường, chăm sóc công viên, thu gom vận chuyển rác…, từ nguồn thu phí vệ sinh và các nguồn kinh phí khác; đồng thời thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

7. Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác  theo quyết định của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

 Quyền hạn

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và kinh phí của BQL Công trình công cộng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Có quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của BQL Công trình Công cộng theo đúng chế độ do nhà nước quy định hiện hành.

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, hàng năm Giám đốc BQL Công trình Công cộng huyện xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương trình UBND huyện và cơ quan có chức năng phê duyệt.

- Được quyền ký kết hợp đồng với cá nhân, tổ chức sử dụng nước và các dịch vụ công cộng khác có liên quan đến hoạt động của đơn vị.

- Tổ chức cung cấp một số dịch vụ, kinh doanh vật tư ngành nước … phù hợp với nhiệm vụ được giao và không trái pháp luật.

          Địa bàn hoạt động của đơn vị: bao gồm tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện Tuy Phong.

          Trụ sở chính của đơn vị : Số 01/ Hải Thượng Lãn Ông, Khu Phố 1 thị trấn Liên hương – Tuy Phong. Số điện thoại: 02523 ( Văn Phòng 850167, Phòng kế toán 851831,Chi nhánh Phan Rí Cửa 854168, Chiu nhánh Liên Hương 850496)

          Địa chỉ Email: bqlctcc@tuyphong.binhthuan.gov.vn

 

 

2. Thông tin về các chức danh chủ chốt:

          + Giám đốc: Lưu Minh Quang – Số Điện thoại: 0913 702 112

          + Phó Giám đốc: Nguyễn Long - Số Điện thoại: 0913 957 417

          + Phó Giám đốc: Võ Thành Chi – Số Điện thoại: 0917 323 327

          + Phó Giám đốc: Mạch Phúc - Số Điện thoại: 0919 441 040

 

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang