BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

I. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

1. Đặc điểm tự nhiên:

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, được UBND huyện Tuy phong thành lập tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/02/2017. UBND huyện Tuy Phong có Quyết định số 6096/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Ban QLDA là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tuy phong, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số Nghị định số 141/2016/NĐCP ngày 10/10/2016  của Chính phủ, về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiêp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Ban QLDA có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho Bạc nhà nước huyện Tuy phong (ngân hàng thương mại) để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Vị trí địa lý:

- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong có trụ sở làm việc riêng tại đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

- Phía Đông giáp     : Đường nhựa (giáp trụ sở UBND huyện Tuy Phong)

- Phía Tây giáp:      : Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong

- Phía Nam giáp      : Công ty TNHH Hoàng Phúc

- Phía Bắc giáp       : Đường 17/4

3. Chức năng:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao; Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

4. Nhiệm vụ:

* Thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư gồm:

- Lập kế hoạch dự án: lập trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kthuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chun bị dự án khác;

- Các nhiệm vthực hiện dự án: thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thm định, phê duyệt hoặc tổ chức thm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

- Các nhiệm vụ giám sát, báo cáo đánh giá đầu tư: thực hiện giám sát, đánh giá đu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

* Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án (do UBND huyện làm chủ đầu tư) theo quy định hiện hành.

II. THÔNG TIN VỀ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

1. Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng:

- Phạm Phú Lộc      : sinh ngày 24/12/1971

- Điện thoại 0918 150 279

- Địa chỉ mail: locpp@tuyphong,binhthuan.gov.vn

2- Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng:

- Nguyễn Việt Trường Sơn         : sinh ngày 02/6/1970

- Điện thoại 0919 441 044

- Địa chỉ mail: sonnvt@tuyphong,binhthuan.gov.vn

3- Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng:

- Hồ Sỹ Cường       : sinh ngày 25/7/1983

- Điện thoại 0937 388 416

- Địa chỉ mail: cuonghs@tuyphong,binhthuan.gov.vn

 

 

 

                                                                              

 

 

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang