XÃ PHONG PHÚ

 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

              1.1. Điều kiện tự nhiên.

              1.1.1. Vị trí địa lý.

Phong Phú là xã vùng cao của huyện Tuy Phong cách trung tâm huyện 7km về phía Đông Bắc. Tổng diện tích tự nhiên là 11.867,70 ha, với dân số 7.388 người. Xã Phong Phú có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã Phan Dũng.

- Phía Nam giáp xã Chí Công.

- Phía Đông giáp xã Phú Lạc.

- Phía Tây giáp Huyện Bắc Bình .

Phong Phú có tuyến đường sắt chạy qua địa phận dài 20km và có ga Sông Lòng Sông, khá thuận tiện cho giao lưu hàng hóa, tuy nhiên Phong Phú vẫn là xã nghèo trong 12 xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phong. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, các hoạt động kinh tế chưa phát triển phong phú và đa dạng.

            1.1.2. Địa hình, địa mạo.

Địa hình là một nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành đất. Xã Phong Phú nằm trong khu vực lòng chảo được bao quanh bởi các dãy núi lớn có độ dốc cao ở phía tây bắc và phía đông, diện tích đất bằng ít và có nhiều đá lẫn cũng như đá lộ đầu.

Địa hình của xã Phong Phú được chia ra 2 loại:

            - Dạng núi cao, trung bình và thấp: Chiếm chủ yếu, nằm ở khu vực phía Bắc giáp với Tỉnh Lâm Đồng và một phần giáp xã Chí Công, dạng địa hình này chiếm khoảng 59,54% tổng diện tích tự nhiên của xã.

- Dạng địa hình đồng bằng: Nằm trong khu vực lòng chảo được bao quanh bởi các dãy núi lớn có độ dốc cao ở phía tây bắc và phía đông, dạng địa hình này chiếm khoảng 40,46% tổng diện tích tự nhiên.

1.1.3. Khí hậu.

Số liệu khí hậu thời tiết theo số liệu quan trắc của trạm quan trắc Sông Lũy.

a. Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình năm            :  26,60oC

- Nhiệt độ cao nhất                        :  39 – 40oC

- Nhiệt độ thấp nhất                     :   14 – 16oC

- Tổng nhiệt độ năm                      :  9.709oC

Xã Phong Phú có nhiệt độ cao đều quanh năm, thuận lợi cho các loại cây trồng, vật nuôi phát triển.

b. Mưa:

- Lượng mưa trung bình năm          :           500 – 580mm

- Số ngày mưa trung bình năm        :           48 ngày

+ Mùa mưa: Mưa tập trung trong 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10). Lượng mưa là 500mm, chiếm 92,59% lượng mưa trung bình năm.

+ Mùa khô: Từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau, lượng mưa chỉ có 40mm, chiếm 7,41% lượng mưa trung bình cả năm.

c. Độ ẩm:

Độ ẩm tương đối tính bằng %. Độ ẩm tương đối là tỷ lệ giữa lượng hơi nước thực tế có trong không khí và lượng hơi nước tối đa mà không khí có thể chứa được ở cùng nhiệt độ.

Độ ẩm không khí      : 80,00% – 83.00%

d. Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi phụ thuộc phức tạp vào điều kiện khí tượng, trước hết là độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió…Thông thường nơi nào mưa nhiều, độ ẩm lớn, nhiệt độ thấp, gió nhẹ thì lượng bốc hơi nhỏ. Nơi mưa ít, độ ẩm nhỏ, nhiệt độ cao, gió mạnh thì lượng bốc hơi lớn.

Lượng bốc hơi ngoài trời trung bình năm ở Phong Phú là 2.051mm, cao gấp 3.5 – 4 lần lượng mưa.

e. Chỉ số ẩm ướt:

Để đánh giá độ ẩm, khả năng điều hòa về cung cấp nước người ta thường dùng chỉ số ẩm ướt. Đó là tỷ số giữa lượng mưa đại diện cho phần thu và lượng bốc hơi đại diện phần cho của cán cân nước. Chỉ số ẩm ướt ở khu vực là 0,60. Qua chỉ số trên cho thấy lượng bốc hơi cao hơn so với lượng mưa của vùng trong năm.

f. Nắng:

Khu vực Phong Phú tổng số giờ nắng trung bình năm là 2.644 giờ. Mùa khô, số giờ nắng trung bình ngày từ 8 đến 9 giờ, trung bình hàng tháng có trên 260 giờ nắng. Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất 302,50 giờ. Mùa mưa, số giờ trung bình ngày từ 6 đến 7 giờ và mỗi tháng cũng có trên 200 giờ nắng, tháng 8 và 9 có số giờ nắng thấp nhất 201,10 giờ và 198,80 giờ. Chênh lệch giữa tháng nhiều nắng nhất và tháng ít nắng nhất khoảng 103,00 giờ.

j. Gió:

+ Hướng gió:

Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của hoàn lưu cơ chế gió mùa hoạt động ở vùng Đông Nam Châu Á. Cũng như Tuy Phong hàng năm có 2 mùa gió chính đối lập nhau rõ rệt: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

Mùa gió mùa Đông bắc (gió mùa đông) thường hoạt động từ tháng 09 đến 04 năm sau. Đây là hướng chính của gió mùa mùa đông và tín phong của khu vực này.

Mùa gió mùa Tây Nam (gió mùa Hạ) thường hoạt động từ tháng 6 đến tháng 9. Gió  thịnh hành nhiều nơi là Tây và Tây nam.

+ Tốc độ gió:

Theo số liệu  quan  trắc của trạm khí tượng Sông Lũy Tuy Phong thì tốc độ gió trung bình là 3,40 m/s và gió mạnh là 20 m/s.

Nhìn chung, tốc độ gió mùa mùa đông lớn hơn tốc độ gió mùa mùa hạ. Gió mạnh nhất trong đất liền từ tháng 01 đến tháng 03. Tốc độ gió nhỏ nhất vào tháng 05 và tháng 10. Tốc độ gió lớn nhất đã quan sát được tại trạm khí tượng Sông Lũy Tuy Phong từ năm 1957 đến năm 1994 (38 năm), tốc độ gió lớn nhất quan sát được là 25,00 m/s (ngày 04 tháng 06 năm 1963).      

              1.1.4. Thuỷ văn.

Do cấu tạo của địa hình là dốc cao, chia cắt mạnh và có dạng hình lòng chảo nên mạng lưới các suối được tạo thành đều ngắn, dốc. Xã Phong Phú có sông Lòng Sông chảy qua địa phận xã dài 16 km. Tất cả các suối mùa khô đều khô cạn, các sông suối có chung đặc điểm: mùa mưa nước dâng nhanh dễ gây lũ. Đến mùa khô thì nước cạn có thể qua lại dễ dàng.

II. Thông tin các chức danh chủ chốt

            1. Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã

- Họ và tên: Trần Văn Sơn

            - Điện thoại:  037.370.7755 - 0252.3.958107

            - Địa chỉ Email: sontv@tuyphong.binhthuan.gov.vn

            2. Phó Chủ tịch HĐND xã

- Họ và tên:  Trần Minh Hoàng

            - Điện thoại:  098.4786.142 - 0252.3.958117

            - Địa chỉ Email: hoangtm@tuyphong.binhthuan.gov.vn

3. Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên:  Nguyễn Việt Hùng

            - Điện thoại:  097.3490.121 - 0252.3.958118

            - Địa chỉ Email: hungnv@tuyphong.binhthuan.gov.vn

4. Phó Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên:  Kinh Thị Hồng Gấm

            - Điện thoại:  039.949.7196 - 0252.3.958058

            - Địa chỉ Email: gamkth@tuyphong.binhthuan.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên:  Phạm Ngọc Cẩn

            - Điện thoại:  038.937.5472 - 0252.3.958048

            - Địa chỉ Email: canpn@tuyphong.binhthuan.gov.vn

 

5. Chủ tịch UBMTTQVN xã

- Họ và tên:  Trần Thị Hồng Lan

            - Điện thoại:  039.599.1882 - 0252.3.958164

            - Địa chỉ Email: lantth@tuyphong.binhthuan.gov.vn

6. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

- Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Thắng

            - Điện thoại:  097.6562.290 - 0252.3.958040

            - Địa chỉ Email: thangnn@tuyphong.binhthuan.gov.vn

7. Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Họ và tên:  Phạm Minh Kính

            - Điện thoại:  081.801.4441 - 0252.3.958016

            - Địa chỉ Email: kinhpm@tuyphong.binhthuan.gov.vn

8. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

- Họ và tên:  Trần Thị Thanh Nhung

            - Điện thoại:  039.334.8199 - 0252.3.958087

            - Địa chỉ Email: nhungttt@tuyphong.binhthuan.gov.vn

            9. Bí thư Đoàn Thanh niên xã

- Họ và tên:  Võ Ngọc Tân

            - Điện thoại:  038.495.6340 - 0252.3.958063

- Địa chỉ Email: tanvn@tuyphong.binhthuan.gov.vn

 

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 725
  • Trong tuần: 8 136
  • Tháng hiện tại: 44 439
  • Tổng lượt truy cập: 1762021
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang