(220 /KH-UBND) Triển khai các nhiêm v ̣ ụtrọng tâm, cấp thiết trước mắt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
KH%20220_UB%20T%E1%BB%88NH%20KH%20TRI%E1%BB%82N%20KHAI%20NHI%E1%BB%86N%20V%E1%BB%A4%20CH%E1%BB%90NG%20KHAI%20TH%C3%81C%20H%E1%BA%A2I%20S%E1%BA%A2N%20B%E1%BA%A4T%20H%E1%BB%A2P%20PH%C3%81P%20IUU.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang