Đại hội Đảng bộ xã Phong Phú, nhiệm kỳ 2020-2025

 

            Trong 2 ngày 24-25/6/2020, Đảng bộ xã Phong Phú tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội; dự đại hội có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy và 130 đại biểu Đảng bộ xã.

            Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phong Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt phần lớn chỉ tiêu chủ yếu: thu ngân sách Nhà nước 2,1 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình hàng năm 409,2%; đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới; giảm hộ nghèo còn 1,7%... Kết cấu hạ tầng về thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, điện thắp sáng, nước sinh hoạt được đầu tư và phát huy hiệu quả ; sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến khá tốt so với trước đây ; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; sử dụng tối đa lợi thế về hệ thống thủy lợi để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đưa Phong Phú phát triển vững chắc trụ cột nông nghiệp và tự tin vươn tới làm giàu trong nông nghiệp; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; một số vấn đề bức xúc được quan tâm phối hợp giải quyết cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả tích cực, nhất là các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ được giữ vững; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phát triển 45 đảng viên mới, đạt 128,57% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có cố gắng; công tác dân vận của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy tốt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phong Phú đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu; xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm; tập trung các nhiệm vụ và giải pháp như phát triển mạnh thương mại dịch vụ, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển du lịch sinh thái; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; chú trọng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa; giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã, nhất là giữ vững đoàn kết nội bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và sự phối hợp của mặt trận, các đoàn thể; phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên..

 Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Huyện ủy  đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phong Phú tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh sẵn có về đất đai, thủy lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tạo điều kiện và hỗ trợ phát triển mạnh thương mại và dịch vụ; trước hết là các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa của xã, thôn; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đúng mức công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, nhất là người đứng đầu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đại hội Đảng bộ xã Phong Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 10 đồng chí; bầu 6 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                                                                                                                Minh Chiến

                                                         

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 756
  • Trong tuần: 8 632
  • Tháng hiện tại: 45 562
  • Tổng lượt truy cập: 1761091
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang