NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỰC HIỆN NÂNG MỨC VAY CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về việc điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về tín dụng đối với HSSV vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2019 mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh viên được áp dụng đối với các khoản vay giải ngân là 2.500.000 đồng /tháng, so với mức vay cũ thì mức vay mới tăng là 1.000.000 đồng/tháng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, giúp cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; ngày 11/12/2019, Chủ tịch UBND huyện đã ký công văn số 3242 /UBND-VX giao ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính trong thời gian học sinh, sinh viên theo học (theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007, Thông tư số 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương bình và Xã hội), đảm bảo không còn trường hợp nào thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát xác nhận và không được vay vốn

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Phong, tính đến ngày 31/01/2020, chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn với dư nợ đạt 38.610 triệu đồng, chiếm 12,42% tổng dư nợ với trên 1.300 khách hàng còn dư nợ.

Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

 

 

                                         Phòng giao dịch

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Phong

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang