Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Công văn số 465-CV/HU, ngày 13/8/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

 Theo đó, trong thời gian qua các cấp, các ngành trong huyện đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được triển khai thực hiện khá đầy đủ, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo số liệu tính đến ngày 31/7/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc của huyện mới đạt 69,9%; BHYT đạt 82,9%; BHTN đạt 71,3% so chỉ tiêu UBND tỉnh giao (tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 và Quyết định số 1851/QĐ-UBND, ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021). Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện là 9.539 triệu đồng, chiếm 6,06% tổng số nợ toàn tỉnh.

Qua thực tế cho thấy kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, hạn chế; tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Bên cạnh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động; vẫn còn nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về tham gia BHXH tự nguyện chưa đầy đủ, chưa xem việc tham gia BHXH tự nguyện là khoản tích lũy an sinh xã hội vững chắc cho người dân khi về già.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN do UBND tỉnh giao năm 2021 (tại Quyết định số 140/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 và Quyết định số 1851/QĐ-UBND, ngày 22/7/2021). Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng, cơ quan Bảo hiểm xã hội, phòng ban chức năng của huyện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021, các tổ chức chính trị từ huyện đến xã, thị trấn tập trung vận động, phát triển thêm 4.103 người tham gia BHXH bắt buộc, 22.750 người tham gia BHYT, 3.525 người tham gia BHTN. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động và người sử dụng lao động nhận thức sâu kỹ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 255-CV/HU, ngày 05/3/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân năm 2021; Công văn số 421-CV/HU ngày 19/7/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 nhằm tăng số lượng, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng huyện tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, hội viên của mình chưa tham gia BHYT, BHXH có biện pháp, giải pháp vận động phù hợp; tích cực huy động các nguồn hỗ trợ cho các đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn tham gia BHYT theo hộ gia đình góp phần tăng nhanh độ bao phủ BHYT. Cấp ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề lãnh đạo công tác BHXH, BHYT hàng năm theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân huyện giao; đồng thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn, chi bộ các thôn, khu phố, trường học; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành rà soát, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

                                                                                                    MINH CHIẾN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 10 595
  • Tháng hiện tại: 49 298
  • Tổng lượt truy cập: 1753128
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang