Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bắc Tuy Phong phối hợp xã Phước Thể tổ chức khai giảng 02 lớp đào tạo nghề trình độ dưới 3 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nữ, lao động nông thô

Đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; lao động nữ, lao động nông thôn,… được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm mục tiêu chuyển đổi việc làm theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn đáp ứng với cơ cấu kinh tế của địa phương. Để thúc đẩy phát triển công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả, thực hiện Công văn số 1140/UBND-KGVXNV ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề năm 2024 trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Qua triển khai, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bắc Tuy Phong đã phối hợp cùng UBND xã Phước Thể chiêu sinh các lớp đào tạo nghề. Ngày 16/6/2024, đã tổ chức khai giảng 02 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 45 học viên là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nữ, lao động nông thôn. Trong đó, lớp nghề chăn nuôi gia cầm 18 học viên là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lớp nghề dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn 27 học viên là lao động nữ, lao động nông thôn.

anh tin bai

Sau khi hoàn thành chương trình các lớp đào tạo nghề sẽ phát huy được kiến thức về lĩnh vực mình được đào tạo, biết cách làm ăn, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ hoặc tự tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập cho gia đình./.

Trung Phục – Phòng Lao động - TBXH

Trung Phục – Phòng Lao động - TBXH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !