TUY PHONG: CHỈ ĐẠO THI ĐUA NƯỚC RÚT ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2023

    Ngay từ đầu Quý III năm 2023, tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Tuy phong cùng các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhằm thực hiện có kết quả đợt cao điểm chỉ tiêu BHYT tháng 10/2023 theo tinh thần Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, theo đó tập trung tăng cường chỉ đạo đối với 04 xã, thị trấn có chỉ tiêu BHYT đạt thấp như: Chí Công, Phú Lạc, Hòa Minh và Phan Rí Cửa.

anh tin bai

Ngày 01/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban nghe báo cáo kết quả triển khai đợt cao điểm vận động Nhân dân tham gia BHYT. Qua đánh giá kết quả triển khai đợt cao điểm tính đến ngày 27/10/2023, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 89,7%, cụ thể: (1) Số người tham gia BHXH bắt buộc là 9.277 người/9.567 người, đạt 96,96%; (2) Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.010 người/3.070 người, đạt 32,89%; (3) Số người tham gia BHTN là 8.637 người/8.892 người, đạt 97,13%; (4) Số người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT là 129.281 người, đạt 97,45%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,51% dân số toàn huyện, tăng 624 người so với tháng trước.

anh tin bai

Tuy nhiên, kết quả mang lại cũng còn một số khó khăn: Còn 07/11 xã, thị trấn tỷ lệ tham gia BHYT đạt thấp so với bình quân chung của huyện (trừ Phước Thể, Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Dũng); tỷ lệ tham gia đáo hạn BHYT hộ gia đình toàn huyện đạt thấp (72,1%); tỷ lệ vận động hộ gia đình làm Nông - Lâm - Diêm - Ngư nghiệp tham gia BHYT đạt tỷ lệ thấp so với số đã được phê duyệt; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp so với chỉ tiêu được giao.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, ý kiến của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. Nhằm quyết tâm, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã yêu cầu các phòng, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quyết tâm thi đua nước rút, phấn đấu đến ngày 15/11/2023 thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2023 là 89,67%. Riêng đối với các xã còn khó khăn thì phấn đấu đầu tháng 12/2023 phải hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023 theo kế hoạch. Theo đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

(1) Các phòng, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời trong triển khai thực hiện nhiệm vụ BHYT, BHXH, BHTN; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BHYT, BHXH, BHTN đạt yêu cầu đề ra;

(2) Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó tập trung tuyên truyền về thay đổi mức đóng BHYT, về quyền lợi khám chữa bệnh khi tham gia BHYT đối với hộ gia đình làm Nông - Lâm - Diêm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số thuộc xã khó khăn, đặt biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 được ngân sách hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

(3) Tiếp tục rà soát những đối tượng chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng cấp thẻ BHYT nhưng chưa cấp thẻ để đề nghị cấp thẻ BHYT;

(4) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN của địa phương mình và đề ra giải pháp thưc hiện có hiệu quả; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức thực hiện tốt các mô hình tuyên truyền vận động, cách làm phù hợp, đồng thời tiếp tục học tập xây dựng mô hình và thực hiện thêm những mô hình hay, thiết thực phù hợp với địa phương; thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. Tích cực vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ gia đình còn khó khăn tham gia BHYT;

(5) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa hoàn thành chỉ tiêu, tiếp tục tập trung vận động, tuyên truyền, nhất là các hộ Nông - Lâm - Diêm - Ngư nghiệp, rà soát, chuẩn bị chặt chẽ danh sách cụ thể từng trường hợp; rà soát các trường hợp đáo hạn để tiếp tục vận động.

(6) Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị huyện quan tâm chỉ đạo các đoàn thể ở cơ sở tích cực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền cao điểm từ nay đến cuối năm 2023 nhằm vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT năm 2023.

Với tinh thần, quyết tâm thực hiện nước rút để hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình tập trung dồn sức để triển khai thực hiện, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023.

                                                                                                                 TRIỀU PHAN

TRIỀU PHAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang