BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NĂM 2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng ngày 09/8/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng Chính trị hè năm học 2020 - 2021 bằng hình thức học trực tuyến cho các đồng chí cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của huyện, trên cơ sở đó các trường xây dựng kế hoạch triển khai lại cho đơn vị mình.

Đợt học tập, bồi dưỡng lần này được tổ chức thông qua phần mềm trực tuyến trên hệ thống K12online của Viettel trong 3 ngày (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 11/8/2021), với 3 chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyên đề 2: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành độc lập, đặc biệt sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề 3: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau 3 ngày học tập, bồi dưỡng các đồng chí cán bộ quản lý của các đơn vị trường học đã nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống Chính trị - Kinh tế - Xã hội của đất nước, của địa phương.

                                                                                                 Thanh Vọng – Phòng GD&ĐTThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 706
  • Trong tuần: 10 632
  • Tháng hiện tại: 49 335
  • Tổng lượt truy cập: 1753165
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang