NĂM 2023, TOÀN ĐẢNG BỘ HUYỆN KẾT NẠP 210/200 ĐẢNG VIÊN, ĐẠT 105%, VƯỢT CHỈ TIÊU ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIAO

        Sáng 20/02/2024, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Siêng đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kết nạp đảng viên mới năm 2023 và giao chỉ tiêu năm 2024.

        Năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở và sự tăng cường chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy nên công tác kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu, tiến độ đề ra, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 210/200 đảng viên, đạt 105%, vượt chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Có 20 cấp ủy cơ sở hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Số đảng viên mới kết nạp cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có tinh thần thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

 

         Trên cơ sở phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên năm 2024 được giao là 200 đảng viên trong đó 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng. Để hoàn thành chỉ tiêu trên Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước,… để từ đó phát hiện những nhân tố mới, những đoàn viên ưu tú có triển vọng để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thu hút đoàn viên, hội viên gắn với việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Tích cực trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thường xuyên rà soát danh sách cảm tình Đảng, đề ra kế hoạch kết nạp đảng viên sát thực với tình hình, đảm bảo đạt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nhằm phát huy những kết quả đạt được về công tác phát triển đảng viên mới năm 2023; gắn thực hiện tốt Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới, nhiệm kỳ 2020-2025; phải xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; duy trì và nâng cao chất lượng đảng viên./.

                                                             Hải Thạch – Trung tâm VHTT – TTTH

Hải Thạch – Trung tâm VHTT – TTTH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang